top of page
2016_anafod_fotografaltyazilari.png

Fotoğraf Altyazıları

Öteki
SANAT - FOTOĞRAF İSTANBUL ANADOLU YAKASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ
(ANAFOD) KİTAPLIĞI:1
Kapak ve İç Sayfa Fotoğrafları
Çerkes Karadağ
Kapak ve Sayfa Düzenleme
Özgür Yurttaş
1. Baskı Eylül 2016
© Öteki Yayınevi Sertifika No: 25446
Baskı ve Cilt
Ceylan Matbaası Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. Güven İş Merkezi B Blok No: 318
Tel: (0212) 613 10 79
Yönetim Yeri Dr. İhsan Ünlüer Sok. Caferağa Mah. 16/10
Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 345 41 09 kitap@otekiyayinevi.com
ISBN: 978-975-584-282-0

Çerkes Karadağ

ÖNSÖZ

Günlük hayatımızı yoğun ve yaygın biçimde işgal eden imgeler ile bu imgeler bütünlüğünü
oluşturan fotoğrafların baş döndürücü bir hızla gelişen bilgisayar olanaklarıyla buluşması, deyim
yerindeyse denetimsiz bir görüntü imparatorluğunun oluşmasına zemin hazırlamıştır. Ortaya
çıkış hedefi gerçeği resmetmek olan fotoğraf, kendi tarihsel sürecinde gerçeğe dokunarak
zamanı anlaşılır bir olgu haline getirmekle kalmamış, ışığın büyülü dilini, tarihin görsel kayıtlarını
ve aynı zamanda yaygın bir anı denizi yaratarak insanların bireysel gerçekliğine de ayna
tutmuştur.


Her fotoğrafın, fotoğrafçının iktidarını tesis ettiğini unutmamak gerekir. Fotoğrafın, fotoğrafçının
gerçekle olan yakınlığı, seçimi ve kararlaştırmasının görsel bir karşılığı olduğunu da... Hiçbir
amacı bulunmasa da, özü itibarıyla fotoğrafçı daima bize bir öykü anlatır. Görünenlerden
tasarımlar yapar, gerekli gördüklerini seçip ayıklar ve fikirleriyle buluşan bir sonucu ortaya koyar.
Fotoğraf Altyazıları, çağdaş fotoğrafın gerçeği dönüştüren, değiştiren ve daha önemlisi gerçeği
yok sayan fotoğrafçının görüntü denizinde hayal tasarımlarına ne oranda kapı araladığını konu
edinen yazılardan oluşmuştur. Gerçeklik peşindeki fotoğrafçının, yerini imge yaratma derdine
düşen fotoğrafçıya terkettiği günümüzde, Çerkes Karadağ yazılarıyla sanat ve gerçeklik kavramı
ile yeni görüntünün anlamına çağdaş bir bakış kazandırmayı temel alıyor.

Çerkes Karadağ

Çerkes Karadağ, Kars Kağızman'da doğdu. Ağrı Naci Gökçe Lisesi, Gazi Eğitim Enstitüsü
Resim-İş Bölümü ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Grafik Bölümünü bitirdi. Kültür Bakanlığı
Yayınlar Dairesi ve Sinema Dairesi Başkanlığında görev aldı. Ulusal ve uluslararası fotoğraf
yarışmaları ve biennalere katıldı, fotoğrafları ödüller aldı. 2000 yılında Çek Cumhuriyeti Devlet
Şeref Madalyası, 2004 yılı sanat sezonunda da İFSAK yılın fotoğrafçısı ünvanı ile
ödüllendirildi. Gazete ve dergilerde fotoğraf sanatı ve çağdaş fotoğraf konusunda makale ve
denemeler yazdı. Prag, Budapește, Mersin/Mut, Gaziantep, Ankara, Bursa ve Lefkoşa kentlerini
fotoğrafladı. Kitapları ve fotoğrafları birçok Türk şair, yazar, ressam ve seramikçinin eserlerine
konu oldu. Hacettepe, Süleyman Demirel, Yeditepe, Yakın Doğu, Doğuş Üniversitesi ve Ankara
Olgunlaşma Enstitüsü'nde sanat ve reklam fotoğrafı dersleri verdi. Halen İstanbul'daki
atölyesinde çalışmalarını sürdürmekte ve Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel
İletişim Tasarımı Bölümü'nde dersler vermektedir.
Basılmış Kitapları: Fotoğraf Albümleri: NÜANS, Dost Kitabevi Yayınları, Türkçe-İngilizce,
Ankara, 1989 • TANIDIGIM YÜZLER / FACES I KNOW, Siyah Beyaz Portreler / Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayınları, Türkçe-İngilizce, Ankara 1995 - BALEYLIM, Bale Üzerine Fotografik
Bir Etüd / Doruk Yayınları, Türkçe-İngilizce, Ankara, 1997 • BÜYÜLÜ PRAG / MAGIC PRAGUE,
İş Bankasi Yayınları, Türkçe-İngilizce, Ankara, 2000 • TEN ÖYKÜLERI / SKIN STORIES, Mac
Art Gallery, Türkçe-İngilizce, Istanbul, 2006. NATURLIFE, Portakal Çiçeği Yayınları, İstanbul,
2013
Kuramsal Kitaplar: SÖZDE FOTOGRAF Aforizmalar / İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000. •
GÖRME KÜLTÜRÜ 1. kitap, Görüntüler Evreni / Doruk Yayınları, Istanbul, 2004 • GÖRME
KÜLTÜRÜ 2. kitap Görüntü Büyücüsü / Doruk Yayınları, İstanbul, 2004 • GÖRME KÜLTÜRÜ 3.
kitap Fotografin Derin Anlamı / Doruk Yayınları, İstanbul, 2004 • FOTOGRAFÇIYLA
DİYALOGLAR / Doruk Yayınları, İstanbul, 2004 • YARATICI GÖRÜNTÜ DİZİSİ 1/ Fotoğraf
Nedir?, Öteki Yayınevi, İstanbul, 2016 • YARATICI GÖRÜNTÜ DİZİSİ II / Kamera Bakışı, / Öteki
Yayınevi, İstanbul, 2016 • YARATICI GÖRÜNTÜ DİZİSİ III / Fotoğrafın Yüzyılı, Öteki Yayınevi,
İstanbul, 2016. • GÖRÜNTÜ TASARIMI DİZİSİ 1 / Fotoğrafın Temel Yapısı, Öteki Yayınevi,
İstanbul, 2016. • GÖRÜNTÜ TASARIMI DİZİSİ II / Fotoğrafta Anlam ve Anlamlandırma, Öteki
Yayınevi, İstanbul, 2016. • GÖRÜNTÜ TASARIMI DİZİSİ III / Fotoğrafta Sanatsal
Kompozisyon, Öteki Yayınevi, İstanbul, 2016.
Edebiyat: ÖTEKİ YÜZ Portre yazıları / Portre fotografları / Doruk Yayınları, İstanbul, 2004.
Kataloglar: BALEYLİM / 9 Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 2008. • BEYOĞLU: Bir telaş... Pür
Telaş / Artgalerim Yayınları, İstanbul, 2010

bottom of page