top of page
2016_anafod_2015_16.png

2015-16 Sezon Sonu Sergi Kitabı

Anafod olarak üçüncü yılımızda üye sayımızla birlikte, fotoğraf birikimimiz de artıyor, gelişiyor. Çok değerli fotoğraf hocalarımızın desteği ve üyelerimizin katılımı ile fotoğraf projeleri gerçekleştiriyoruz. Üyelerimizin fotoğraf birikimlerinden oluşan yeni bir sergi ve kitabı ile fotoğraf tutkunlarının karşısına çıkmanın heyecanı içindeyiz. Bu sergi ve kitapta Küratörümüz Sanat fotoğrafçısı ve yazar Çerkes Karadağ’ın fotoğraflarından oluşan bir seç kiyi de sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Katkı ve desteklerinden ötürü küratörümüz Çerkes Karadağ’a ve sergi ile kitaba emeği geçen tüm dostlarımı za, üyelerimize teşekkür ediyoruz. Sevgiyle, dostlukla, sanatla nicelerine…

ANAFOD Yönetim Kurulu Başkanı

ANAFOD sergisi hakkında birkaç söz...

Günümüzün en etkin iletişim aracı olan fotoğrafın bu düzeye ulaşmasında, amatör ve profesyonel fotoğraf dernekleri, grup ve organizasyonların büyük rolü olmuştur. Fotoğrafın kitlesel bir paylaşım ve evrensel bir ileti şim dili haline gelmesinde kurumsal bu dayanışma ve organizasyonların yaptığı katkıyı görmezden gelemeyiz. Gerçekten de fotoğraf günümüzde salt bir uğraş birlikteliği ve camia yaratmakla kalmamış, açık şekilde aynı dil ve kültüre ait olmayan kitleler nezdinde bir aidiyet duygusu da yaratmıştır. Fotoğrafla ilgilenenler veya kendini fotoğraf aracılığıyla ifade etmeyi benimseyenlerin bu birlikteliğini ve dayanışma arzusunu çağdaş bir inanç gibi veya dil ve milliyet dışı yaratılan bir toplum gibi görmemizde bir abartı olmadığını söyleyebiliriz. Görüntülerin varsayımsal bir gerçeklik yaratmakla birlikte, esas olarak bir duygu inşa ettiği tartışmasız bir ger çektir. Çünkü, gerçekliğin cazibesine ve doğanın büyüsüne ne kadar kapılsa da, fotoğrafçının bu eğilimlerini büyülü bir yaratıcılığa taşımak istemesini anormal görmemek gerekir. Fotoğrafın gerçeklerin yedeğinde bir duygulanımın eseri olduğunu gözden kaçırmamalıyız. Milyonlarca insanın görüntülerin büyüsüyle karşılaşma sına yol açan teknolojik devrimin, bireyi sadece bir sanat alımlayıcısı yapmadığını, bununla birlikte bir görüntü üreticisi yaptığını unutmamak gerekir. Bugün görüntünün sanatsal dinamiklerinden habersiz milyonlarca fotoğrafçının görüntü dilini nasıl karmaşıklaştırdığını ve çok zaman içini nasıl boşalttığını gözden kaçırmamak lazımdır. İşte dernek ve grupların dayanışma ve işbirliği olanakları bu karmaşık durumu büyük oranda ortadan kaldıran ve çözümleyen bir zemin yaratmış, kendi üyeleri arasında yaratılan estetik ve sanatsal işbirliği aynı zamanda toplumun estetik şekillenmesine de büyük katkılarda bulunmuştur. İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği (ANAFOD), bu yıl yapılacak geleneksel serginin seçim ve sorum luluğu bana takdim ettiğinde, tüm yaşamı sanatsal örgütlenme içinde geçen bir fotoğrafçı olarak beni oldukça heyecanlandırdığını itiraf etmeliyim. Çünkü elinizdeki katalogda yer alan fotoğrafçıların çalışmalarını seçerken, doğrusu bir anlayış birliği yaratmanın ne kadar zor olduğunu peşinen biliyordum. Yine de ortak bir uyum yakala mak adına, ayrı bakış açılarına sahip fotoğrafçılardan “bir uyum” yakalamak için seçim yapmakta hayli zorlandığımı söylemeden geçemem. Farklı beceri ve kabiliyetlere sahip fotoğrafçıların ortak ve değişmez tek özelliğinin ruh ve heyecan olduğunu dile getirmekte yarar vardır. Çünkü beceri ve yaratıcılık yeteneğinin ölçüsü ve düzeyi ne olursa olsun, “çarpan bir yüreğin sesini hiçbir gücün bastıramayacağını “en iyi bilenlerden biriyim. Seçim ya parken, sergide yer alan tüm arkadaşlarla çalışmaları üzerine onlarla sohbet ettiğimi unutmamalarını istiyorum... Gerek konu çeşitliliği, gerek yorumlama becerisi açısından olsun, derneğin başarılı bir dönem geçirdiğini bu sergide yer alan fotoğraflardan anlamak mümkündür. Sergide katılımcıların doğa karşısında tutum alan bir bakış ortaya koyduğunu, bunun da yorumlama yetkinliği yüksek fotoğraflar ortaya koyduğunu açıkça görebiliyoruz. Ayrıca bir portfolio ile bu sergide yer almaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Öğrencilerimle okul stüdyosunda gerçekleştirdiğim bu çalışmanın, “portfolio oluşturmak” isteyenlere yol gösterici olmasını diliyor, tüm katılımcılara bana gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ediyorum.

Çerkes Karadağ

19 Ekim 20016

Çerkes Karadağ, Kars Kağızman’da doğdu. Ağrı Naci Gökçe Lisesi, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Grafik Bölümü’nü bitirdi. Kültür Ba kanlığı Yayınlar Dairesi ve Sinema Dairesi Başkanlığı’nda görev aldı. Ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmaları ve biennalere katıldı, fotoğrafları ödüller aldı. 2000 yılında Çek Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası, 2004 yılı sanat sezonunda da “İFSAK yılın fotoğrafçısı” ünvanı ile ödüllendirildi. Gazete ve dergilerde fotoğraf sanatı ve çağdaş fotoğraf konu sunda makale ve denemeler yazdı. Prag, Budapeşte, Mersin/Mut, Gaziantep, Ankara, Bursa ve Lefkoşa kentlerini fotoğrafladı. Kitapları ve fotoğrafları birçok Türk şair, yazar, ressam ve seramikçinin eserlerine konu oldu. Hacettepe, Süleyman Demirel, Yeditepe, Yakın Doğu, Doğuş Üniversitesi ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nde sanat ve reklam fotoğrafı dersleri verdi. Halen İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarını sürdürmekte ve Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde dersler vermektedir. Basılmış Kitap ve Fotoğraf Albümleri: NÜANS, Dost Kitabevi Yayınları, Türkçe-İngilizce, Ankara,1989 • TANIDIGIM YÜZLER / FACES I KNOW, Siyah Beyaz Portreler / Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Türkçe-İngilizce, Ankara 1995 • BALEYLIM, Bale Üzerine Fotografik Bir Etüd / Doruk Yayınları, Türkçe-İngilizce, Ankara, 1997 • BÜYÜLÜ PRAG / MAGIC PRAGUE, İş Bankasi Yayınları, Türkçe-İngilizce, Ankara, 2000 • TEN ÖYKÜLERI / SKIN STORIES, Mac Art Gallery, Türkçe-İngilizce, Istanbul, 2006 • NATURLIFE, Portakal Çiçeği Yayınları, İstanbul, 2013 Kuramsal Kitaplar: SÖZDE FOTOGRAF Aforizmalar / İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000. • GÖRME KÜLTÜRÜ 1. kitap, Görün tüler Evreni / Doruk Yayınları, Istanbul, 2004 • GÖRME KÜLTÜRÜ 2. kitap Görüntü Büyücüsü / Doruk Yayınları, İstanbul, 2004 • GÖRME KÜLTÜRÜ 3. kitap Fotoğrafın Derin Anlamı / Doruk Yayınları, İstanbul, 2004 • FOTOG RAFÇIYLA DİYALOGLAR / Doruk Yayınları, İstanbul, 2004 • YARATICI GÖRÜNTÜ DİZİSİ I / Fotoğraf Nedir?, Öteki Yayınevi, İstanbul, 2016 • YARATICI GÖRÜNTÜ DİZİSİ II / Kamera Bakışı, / Öteki Yayınevi, İstanbul, 2016 • YARATICI GÖRÜNTÜ DİZİSİ III / Fotoğrafın Yüzyılı, Öteki Yayınevi, İstanbul, 2016. • GÖRME KÜLTÜRÜ DİZİSİ I / Görüntüler Evreni, Öteki Yayınevi, İstanbul, 2016. • GÖRME KÜLTÜRÜ DİZİSİ II / Görüntü Büyücüsü, Öteki Yayınevi, İstanbul, 2016. • GÖRME KÜLTÜRÜ DİZİSİ III / Fotoğrafın Derin Anlamı, Öteki Yayınevi, İstanbul, 2016. SÖZDE FOTOGRAF Aforizmalar / Öteki Yayınevi, İstanbul, 2016. Edebiyat: ÖTEKİ YÜZ Portre yazıları / Portre fotografları / Doruk Yayınları, İstanbul, 2004. • ÖTEKİ YÜZ Portre yazıları / Portre fotografları / Öteki Yayınevi, İstanbul, 2016. Kataloglar: BALEYLİM / 9 Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 2008. • BEYOĞLU: Bir telaş... Pür Telaş / Artgalerim Yayınları, İstanbul, 2010

bottom of page