top of page
Anafod - Yaşatmak Uğruna "KOVİD-19 Küresel Salgını Günlerinde Sağlık Çalışanları" Projesi Sunum ve Söyleşisi
Anafod - Yaşatmak Uğruna "KOVİD-19 Küresel Salgını Günlerinde Sağlık Çalışanları" Projesi Sunum ve Söyleşisi

05 Nis Sal

|

Zoom Etkinlik

Anafod - Yaşatmak Uğruna "KOVİD-19 Küresel Salgını Günlerinde Sağlık Çalışanları" Projesi Sunum ve Söyleşisi

Proje Yürütücüleri : Nejla Can Güler, Tuğba Beşel ve Şengül Bekmez Proje Editörü : Dora Günel

Biletler satışta değil
Diğer etkinlikleri gör

Saat ve Yer

05 Nis 2022 21:00

Zoom Etkinlik

Etkinlik Hakkında

Anafod - Yaşatmak Uğruna "KOVİD-19 Küresel Salgını Günlerinde Sağlık Çalışanları" Projesi Sunum ve Söyleşisi

05.04.2022 Salı Saat 21.00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/8056286088...

Meeting ID: 805 628 6088 Passcode: Anafod ------------------------------------------------------------------------------ BASIN DUYURUSU

YAŞATMAK UĞRUNA “KOVID-19 KÜRESEL SALGINI GÜNLERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI” FOTOĞRAF PROJESİ

Proje Yürütücüleri : Nejla Can Güler, Tuğba Beşel ve Şengül Bekmez Proje Editörü : Dora Günel

Bilindiği üzere tüm dünyayı ve ülkemizi saran kovid-19 salgınının neden olduğu sosyal ve ekonomik sorunlar ile sağlık hizmet sunumunda yarattığı yoğunluk, tüm sağlık çalışanlarının çalışma şeklini ve yaşantısını değiştirdi.

Nejla Can Güler, Tuğba Beşel ve Şengül Bekmez tarafından salgın sürecinde sağlık hizmetlerinde, özellikle kovid-19 ünitelerinde çalışanlar için “Yaşatmak Uğruna: Kovid-19 Küresel Salgını Günlerinde Sağlık Çalışanları” belgesel fotoğraf projesi hayata geçirildi.

Projenin amacı; kovid-19 küresel salgınının sağlık sektörü çalışanlarına etkilerini ortaya koymak, sağlık çalışanlarının öykülerini fotoğraflayarak yaşananları kayıt altına almak, bir dönemi belgelemek, farkındalık yaratmak ve geleceğe görsel belge bırakmaktır. Çalışmanın kalıcı hale gelmesini sağlamak için sergi ve sunum hazırlandı. Kitap çalışmaları sürmektedir.

Projede sağlık hizmetlerinde, özellikle kovid-19 birimlerinde çalışan sağlık personeli, yardımcı sağlık personeli, idari personel (gassal, şoför, temizlik elemanı vb.) ile salgının yayılımını önlemeye çalışan, hastalığa yakalananların takibini yapan filyasyon ekiplerinin çalışmalarının görünür hale getirilmesi için fotoğraflanması, belgesel çalışma olarak ses-video-fotoğraf üçlemesiyle fotoröportaj çalışması yapıldı. Çalışma yaklaşık bir yıl sürmüş, farklı kurumlarda fotoğraf çekimleri ve röportajlar yapıldı.

Belirlenen amaç ve hedefe ulaşmak, sağlık emekçilerinin çalışmalarını görünür kılmak, tarihe görsel belge bırakmak için yürütülen “Yaşatmak Uğruna: Kovid-19 Küresel Salgını Günlerinde Sağlık Çalışanları” belgesel fotoğraf proje çalışmasına destek veren tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederiz.

Daha geniş bilgi için irtibat: nejlacan@yahoo.com Çalışma yapılan hastaneler:

1- T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi 2- T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3- T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi 4- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çekim Yapılan Birimler Kovid Yoğun Bakım Yönetim Bölümü Kovid Servis/Hasta Odası/ Muayene Aşı Birimi Eczane Birimi /İlaç İşlem Süreci Güvenlik Morg Kayıt/Yatış/ Taburcu işlemleri masası Laboratuvar/ Biyomedikal Birim Yemekhane PCR testi Tomografi Çekim Kayıt/Yatış/ Taburcu işlemleri/Acil Çekim Yapılan Meslek Grupları Başhekim/Başhekim Yardımcısı Diş Tabibi Müdür/Müdür Yardımcısı/ Birim Sorumlusu Hemşire (Özellikle Yoğun Bakım ve Serviste olan) Hekim Ebe Asistan Sağlık Memuru Eczacı İmam Biyolog Gassal Sağlık Teknikeri/Teknisyeni Hizmetli/Temizlik Personeli Psikolog Güvenlik Görevlisi Tıbbi Teknolog Ara Personeller (Firma Personeli vb.) İdari Birimlerde Çalışanlar Mekanlara Göre Çekim Yapılan Meslekler Kovid Yoğun Bakım Sorumlu Hekim, Hekim, Sorumlu Hemşire, Hemşire, Asistan, Temizlik Personeli, Tıbbi Sekreter Kovid Servis Sorumlu Hekim, Hekim, Sorumlu Hemşire, Hemşire, Asistan, Temizlik Personeli, Tıbbi Sekreter Eczane Birimi Sorumlu Eczacı, Eczacı, Kalfa Morg İmam/ Gassal, Temizlik personeli Laboratuvar Laboratuvar Sorumlusu Doktor Ve Sağlık Çalışanı Kovid PCR testi PCR Testini Yapan Sağlık Çalışanı, Temizlik Personeli Biyomedikal Birim Sorumlu Mühendis ve Teknik Personel Kovid Tomografi Birimi Çekimi Yapan Kişi ve Temizlik Personeli Kayıt/Yatış/ Taburcu işlemleri Kayıt/Yatış/ Taburcu İşlemlerini Yürüten Tıbbi Sekreter Yemekhane Yemek Dağıtımı (iyi kare varsa) Güvenlik Güvenlik Sorumlusu ve Güvenlik Personeli Aşı Birimi Aşı Yapan Sağlık Personeli (Hemşire) ve Temizlik Personeli Yönetim Bölümü Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı Gibi Yönetici Mekân Hastane, Koridor, Çalışan Dinlenme Odası (Doktor/Hemşire dinlenme odaları gibi) Filyasyon Birimleri Filyasyon, aşı ve arka plan hizmetlerinde yer alan ekipler (Sorumlu Hekim, Hekim, Diş Tabibi, Hemşire, Ebe, Şoför, Temizlik Görevlisi, Tıbbı Sekreter)

------------------------------------------------------------------------------

Dora Günel Fotoğrafa 1978 yılında AFSAD'a katılarak başladı. Fotoğrafları ilk defa "Türkiye'de Kadın" isimli sergide yer aldı. AFSAD Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Fotoğraf Vakfı Kurucularından. AFSAD ve İFSAK Onur Üyesi. AFSAD’da "Ankara" ve "Denizi Yaşayanlar" adlı belgesel fotoğraf projelerine katıldı. 1995’de Birikimler sergisini açtı. Fotoğrafevi, AFSAD, İFSAK, ARTLENS, Fotoğraf Vakfı, YTÜ, İTÜ gibi kurumlarda belgesel fotoğraf atölyeleri gerçekleştirdi. Büyük Marmara Depreminde Dayanışma Gönüllüleri ve Enfants du Monde grubu ile düzenlenen Fotoğrafçı Çocuklar atölyesinin tüm çalışmalarında görev aldı. Kemal Cengizkan ile birlikte İçkalpakçı Çıkmazı- Bir Sokağın Monografisi adlı çalışmayı gerçekleştirdi. Bu çalışma Fotoğraf Vakfı Yayınları tarafından 2002 yılında yayınlandı. Kadırga: Müseccel Marka isimli çalışmayı yaptı. Annesinin ölümünden yola çıkarak Doğum, Yaşam, Alzheimer, Ölüm isimli projeyi gerçekleştirdi. Sosyolog Gülay Kayacan ile yaptığı Güz Gülleri adlı çalışma 2008 yılında İstanbul ve Çanakkale’de, 2017 yılında Ankara ve İstanbul’da, 2018 yılında da İzmir’de sergilendi. Modern hayatın profesyonel iş ortamı ve gündelik hayattaki izlerini incelediği “UNVAN-SIZ” isimli fotoğraf albümü Mayıs 2012’de ESPAS yayınları tarafından yayınlandı. Sergisi de Eylül 2012’de Mimarlar Odası Sergi Salonunda izlenime sunuldu. Son çalışmalarından “Aşkın ve Gölgelerin Kadınları” adlı çalışmasının bir bölümü Mayıs 2017’de “İZ” Dergisinin 54. sayısında yayınlandı ve İFSAK Fotoğraf Günleri çerçevesinde 1-30 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da sergilendi. Ardından Kuşadası KUAKMER’de 7 Aralık 2018/ 5 Ocak 2019 tarihleri arasında gösterime sunuldu. Bu çalışmanın bir de videosu aynı zamanda gösterime sunuldu. İngiltere’de Birlikte Yaşam üzerine “Ötekinin Gölgesi” adlı bir fotoröportaj yaptı. Birgi’ye yerleştikten sonra “Görgülü Bir Mirastır Birgi” adlı bir çalışma yaptı. Buna paralel olarak da “Çalışan Kadın” projesini hazırladı. Korona Günlerinde Fotoğraf çalışmasının editoryal bölümünde çalıştı. Androposen Çağda Belgesel Hikayeler projesinde yorumcu/editör olarak yer almakta.

Dora Günel Dora started photography under the roof of AFSAD, and “Being a Woman in Turkey exhibition was the first time when Dora shared his photos. He served in the AFSAD Executive Board. He is one of the founders of Photography Foundation and honorary member of both AFSAD and IFSAK. With AFSAD, he took part in “Ankara” and “People Living the Sea”, held “Savings” exhibition in 1995; carried out documentary photography workshops with Fotoğrafevi, AFSAD, İFSAK, ARTLENS, Fotoğraf Vakfı, Yıldız Technical University and Istanbul Technical University; together with Dayanışma Gönüllüleri and Enfants du Monde groups he worked at all stages of “Photographer Children” workshop after the Great Marmara Earthquake. In collaboration with Kemal Cengizkan, he completed “İçkalpakçı Dead-end: The Monogram of a Street, which was published by Photography Foundation in 2002. He created “Kadırga: a Trademark”; and following the passing away of his mother, “Birth, Life, Alzheimer, Death”. “Fall Roses” Project, in collaboration with Sociologist Gülay Kayacan, was exhibited in Istanbul and Çanakkale in 2008, and in Ankara and Istanbul in 2017 and, in Izmir in 2018. “UNVAN-SIZ” photo album was published by ESPAS in May 2012, and exhibited in September 2012. One of his recent works is called “Aşkın ve Gölgelerin Kadınları-Women of Love and Shadows” was partially published in 54th issue of IZ Journal in May 2017 and was exhibited in the scope of IFSAK Photography Days in Istanbul between 1 and 30 November 2018, and then in Kuşadası KUAKMER between 7 December 2018 and 5 January 2019, together with a video production. Among his recent works are the photo-interview named “Ötekinin Gölgesi-the Shadow of the Other” created about living together in England; “Görgülü Bir Mirastır Birgi- Birgi is a Sophisticated Legacy”, and “Çalışan Kadın-Working Woman”. Dora contributes to the editorial work of this Project. He is a commenter/editor of “Androposen Çağda Belgesel Hikayeler-Docustories in the Anthropocene Age” project.

Nejla Can Güler Trabzon’da doğdu, Gazi Üniversitesi’nde İktisat Anabilim Dalında doktorasını yaptı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans programını tamamladı. Kamu kurumunda Avrupa Birliği Uzmanı olarak çalışmakta.

Fotoğraf çalışmalarını 2001 yılından itibaren yürütmekte olup, 2004 yılında AFSAD üyesi oldu. Bir dönem AFSAD Yönetim Kurulu’nda görev aldı. AFSAD’ın yayın organı Kontrast dergisinin yayın kurulunda yer aldı. AFSAD tarafından 17-19 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Güncel Sanat ve Fotoğraf” temalı Uluslararası Katılımlı 8. Fotoğraf Sempozyumunun yürütme kurulunda görev aldı. “Ankara’da Bir Mahalle”, “Me Romis Sinom”, “Sokakta…”, “Gölbaşı” sergilerinde; sığınmacıların ele alındığı “Bekleyiş” ve “Sığınmacı Hayatları” adlı sergilerde ve gösterilerde fotoğrafları yer aldı. Sığınmacılarla ilgili fotoğrafları Af Örgütü’nün Gezici Sergi Projesi kapsamında tüm ülkeyi dolaştı.

TFSF’nin “Geçici Tarım İşçileri” ve “GÖÇ/MEN/LİK” projelerinde yer aldı. TFSF’nin “Memleketimden Görsel Hikayeler” projesinde AFSAD adına koordinatörlük yaptı ve çalışmada yer aldı. AFSAD’ın yürüttüğü “Kazanırken Kaybettiklerimiz”, “Ankara Yirminci Yüzyıl Mimarlığı Güncel Fotoğraf Arşivi” ve “Bir Ankara Sergisi” proje çalışmalarının proje yürütücülüğüne yaptı. Ulusal ve uluslararası karma sergilere katıldı.

Ordu-Akkuş Belediyesi’nin desteği ile yürütülen “Dört Mevsim Akkuş” fotoğraf çalışmasında yer aldı. Birçok belgesel çalışmalara destek verdi. KOVİD-19 salgınının belgelenmesi konusunda yürütülen çalışmalarda (Korona Günlerinde Fotoğraf, Kovid Kolektif Fotoğraf Çalışması) projeleriyle yer aldı. Fotografya Dergisinin yayın kurulunda görev aldı. Androposen Çağda Belgesel Hikayeler projesinde hem yorumcu/editör olarak hem de iklim krizi konusunda proje üreterek yer almakta. Halen Sosyal belgesel fotoğraf ve foto röportaj alanında çalışmalarını yürütmektedir.

Nejla Can Güler Nejla was born in Trabzon. She holds her PhD in Economics- completed in Gazi University and also has associate degree on Photography and Videography-completed in Anadolu University. She works as European Union Expert in a public institution.

Nejla continues her photography efforts since 2001, and became its member in 2004 and for a certain period served in its Executive Board and in publication board of “Kontrast” journal of AFSAD. She was a member of the steering committee of the 8th of the International Photography Symposium-themed “Contemporary Art and Photography” held by AFSAD on 17-19 November 2017. Her photographs were exhibited in “Ankara’da Bir Mahalle- A Neighbourhood in Ankara”, “Me Romis Sinom”, “Sokakta-On the Street…”, “Gölbaşı” exhibitions; “Bekleyiş-the Waiting” and “Sığınmacı Hayatları-Lives of Refugees”, both focus on refugees. Her photos of refugees travelled entire Turkey in the scope of Exhibition on Wheels of the Amnesty International.

She participated in “Geçici Tarım İşçileri-Temporary Agricultural Workers” and “GÖÇ/MEN/LİK-REF/U/GEE” Projects of TFSF. She acted as the AFSAD coordinator and engaged in TFSF’s “Memleketimden Görsel Hikayeler-Visual Storied of My Home Country”. She acted as project coordinator in a series of AFSAD projects including “Kazanırken Kaybettiklerimiz-The Things We Loose While We Are Winning”, “Ankara Yirminci Yüzyıl Mimarlığı Güncel Fotoğraf Arşivi -Contemporary Photo Archive of Ankara 20th Century Architecture” and “Bir Ankara Sergisi-An Ankara Exhibition”

Nejla took part in “Dört Mevsim Akkuş-Four Seasons in Akkuş” carried out by the support of Ordu Akkuş Municipality; and then in the project for documentation of COVID-19 pandemic (Photography during Corona Days; COVID Collective Photography Work). Nejla was a member of Fotografta Journal; and these days she is a commenter/editor of “Androposen Çağda Belgesel Hikayeler-Docustories in the Anthropocene Age” project. She continues to attend national/international exhibitions with her photos and her work in the fields of social documentary photography and photo-interviews; and developing projects addressing climate change.

Şengül Bekmez 1964 Sivas doğumlu. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi'nde Yüksek Lisansını tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Matematik Öğretmeni olarak çalışıp emekli oldu.

Fotoğrafa 2010 yılında AFSAD'da başladı ve 2012 yılında üye oldu. AFSAD çatısı altında birçok çalışmaya katıldı. Yurtiçi ve yurtdışında karma sergilerde yer aldı. Aynı zamanda resim ile uğraşmakta. Halen fotoğraf üretmeye ve resim yapmaya devam ediyor. Belgesel fotoğrafçılık kapsamında; 2013 yılında “İskilip ve Köylerinde El Sanatları” çalışmasında, AFSAD’ın yürüttüğü 2016 yılında “Bir Ankara Sergisi”, 2017 yılında “Perde Arkası Çalışanlar Sergisi” ve 2019 yılında “Ankara 20.Yüzyıl Mimarlığı” projelerinde ve 2020 yılında “Koronavirüs Etkisinde Yaşam” çalışmasında yer aldı. Ayrıca 2015-2017 yılında TFSF’nin yürüttüğü “GÖÇ/MEN/LİK” Projesinde AFSAD adına Koordinatörlük yaptı. Cep telefonu fotoğrafçılığı ile uğraşıyor ve bu alanda seminerler veriyor.

Şengül Bekmez Şengül was born in Sivas in 1964. She graduated from Hacettepe University Faculty of Mathematics in 1987, and completed her Master’s degree in Cumhuriyet University. She is a retired teacher from the Ministry of National Education after teaching mathematics for long years.

She started photography under the roof of AFSAD in 2010 and became a member in 2012. She has taken part in numerous AFSAD exhibitions as well as mixed national and international exhibitions. Şengül also dedicates her time to painting. In the scope of documentary photography, she participated in several projects including “İskilip ve Köylerinde El Sanatları-Art Craft in Iskilip and Its Villages” in 2013; “Bir Ankara Sergisi-An Ankara Exhibition” with AFSAD in 2016; “Working in the Back Stage” in 2017; “Ankara Yirminci Yüzyıl Mimarlığı Güncel Fotoğraf Arşivi -Contemporary Photo Archive of Ankara 20th Century Architecture” in 2019 and then in the project for documentation of COVID-19 pandemic in 2020. She acted as the AFSAD coordinator and engaged in TFSF’s “GÖÇ/MEN/LİK-REF/U/GEE” project. Şengül is interested mobile-phone photography and conducts seminars in this area.

Tuğba Beşel 1976 yılı Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Biyoloji Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans programını tamamladı.

Fotoğraf çalışmalarına 2007 yılında AFSAD’da fotoğraf seminerlerine katılarak başladı. 2010 yılında AFSAD üyesi oldu. Dernek bünyesinde pek çok atölye, ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı. Belgesel çalışmalar kapsamında; 2010 yılında “Ankara 2010 Direniş Başkenti” karma sergisine, 2016 yılı AFSAD’ın yürüttüğü “Bir Ankara Sergisi” proje çalışmasına ve 2019 yılında “Şehir Hikayeleri” fotoğraf sergisine katıldı.

KOVID-19 salgınının belgelenmesi için 2020 yılında oluşturulan “Koronavirüs Etkisinde Yaşam” fotoğraf çalışmasında yer aldı. 2011 yılından beri AFSAD Temel Fotoğrafçılık Seminerlerinde eğitmen olarak görev almaktadır.

Sosyal belgesel fotoğraf ve foto röportaj alanında çalışmalarını sürdürmekte, mesleki olarak mimari tanıtım ve özel gün fotoğrafçılığı yapmaktadır.

Tuğba Beşel Tuğba was born in Ankara 1976. She completed her undergraduate and graduate studies in Ankara University Faculty of Biology, and holds associate degree on Photography and Videography-completed in Anadolu University.

She started photography in 2007 by attending photography seminars of AFSAD, and became its member in 2010. She was involved in a variety of workshops, national and international mixed exhibitions in the scope of AFSAD. As a part of her documentary work, she participated in “Ankara 2010 Direniş Başkenti-Ankara 2010 Capital of Resistance”in 2010; “Bir Ankara Sergisi-An Ankara Exhibition” in 2016 and “Şehir Hikayeleri-Stories of the City” in 2019.

Tuğba contribute to the photography work “Life under the Influence of Coronavirus” aiming to document COVID-19 pandemic in 2020. She is a trainer of AFSAD and teaching Photography 101 since 2011.

She continues her efforts in social documentary photography and photo-interview fields, and works as architecture presentation and special day photograph

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page