top of page
Anafod - Nadir Buçan Fotoğraf Sunum ve Söyleşisi
Anafod - Nadir Buçan Fotoğraf Sunum ve Söyleşisi

02 Oca Sal

|

Zoom Etkinlik

Anafod - Nadir Buçan Fotoğraf Sunum ve Söyleşisi

''Post Belgesel Fotoğraf - Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları"

Biletler satışta değil
Diğer etkinlikleri gör

Saat ve Yer

02 Oca 2024 21:00

Zoom Etkinlik

Etkinlik Hakkında

Anafod - Nadir Buçan Fotoğraf Sunum ve Söyleşisi "Konu: Post Belgesel Fotoğraf - Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları" 02.01.2024 Salı Saat 21.00 Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/8056286088... Meeting ID: 805 628 6088 Passcode: Anafod Post belgesel fotoğrafın önceli, geleneksel belgesel fotoğrafçılıktır. Dolayısıyla bu yeni belgesel pratiği, öncelinin ontolojik ve epistemolojik açıdan karşı karşıya olduğu açmazların bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve kendisini onun bir alternatifi olarak konumlandırmıştır. Geleneksel belgesel fotoğraf, tarihsel süreçte şimdi ile sınırlı, geri dönüşü olmayan bir zaman algısına sahip olmuştur. Bu pratiğin zaman-mekân boyutlarıyla sınırlı olması, sadece yüzey görünümleri betimleyebilmesine yol açmış; bu durum, elde ettiği bilgilerin pozitivist bilgi teorisine karşılık gelmesini beraberinde getirmiştir. Geleneksel belgesel fotoğrafçıların bilgiye salt gözlemle ulaşma yöntemi pozitivistlerle benzerlik göstermekte ve her iki paradigmanın zaman-mekân boyutlarıyla sınırlı olması epistemolojik açıdan bazı açmazları da beraberinde getirmektedir. Geleneksel belgesel fotoğrafçılık açısından bu açmazlar, görünenin ötesindeki anlam ve bilgilere görsel olarak erişilememesidir. Post belgesel fotoğrafta kaşımıza çıkan yenilik; photo/text, fotomontaj, dijital montaj ve sahneleme gibi temsil stratejileri aracılığıyla geleneksel temsilin içinde bulunduğu zaman-mekân sıkışmasını aşarak yüzey görünümlerin ötesindeki anlamlara temas etmeye çalışıyor olmasıdır. Post belgesel fotoğraf, bu görsel dil ve stratejiler yardımıyla geleneksel zaman algısını yıkıp, bu algıyı sürece dönüştürmüştür. Dolayısıyla post belgesel yaklaşımda geleneksel temsilin içinde bulunduğu pozitivist gerçeklik ve nesnellik anlayışı aşılmıştır. Sonuç olarak; post belgesel yaklaşım, geleneksel temsilin görsel olarak temas edemeyeceği bilgilerin keşfine yönelik önemli bir fotoğrafik uygulama olarak öne çıkmaktadır.

Nadir Buçan Kimdir? 1978 yılında Rize'de doğdu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı'nda Belgesel ve Toplumsal Belgeci Fotoğrafı Walter Benjamin'le Okumak başlıklı tez çalışmasıyla 2014 yılında tamamladı. 2018 yılında ise Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları: Post Belgesel Fotoğraf başlıklı tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Belgesel fotoğraf çalışmaları İz, Tutti Fotografi, İgnant, Les Others, La Fotografia, My Modern Met, WePresent, Prodibi Pixel ve LensCulture gibi ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlandı. Paris, Barselona, Pekin, Sydney ve San José gibi şehirlerde gerçekleştirilen fotoğraf festivallerine ve bienallere çalışmalarıyla katıldı. Van Yüzüncü̈ Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Buçan, fotoğrafçılık ve sinema üzerine dersler vermektedir.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page