MALTEPE FOTOĞRAF GÜNLERİ


ANAFOD MALTEPE FOTOĞRAF GÜNLERİ

AMAÇ 
*Ülkemiz fotoğrafına yerel birikimlerle katkı vermek. 
*ANAFOD üyelerinin fotoğraf birikimlerinin sunum ve sergiler ile izleyici ile buluşmasını sağlamak. 
*Özelde ANAFOD üyelerini genelde ülkemiz ve diğer ülkeler fotoğrafçılarını ANAFOD'un dernek merkezinin bulunduğu Maltepe'ye yönelik fotoğraf projelerine teşvik etmek , bu çalışmalarının sonuçlarını sergi ve sunumlarla paylaşmaktır. 

YAPILACAKLAR 
*ANAFOD üyelerinin genel ve Maltepe'ye yönelik fotoğraf çalışmalarına yer vermek. 
*Fotoğrafçıların Maltepe üst başlıklı fotoğraf çalışmalarına yer vermek. 
PLANLANANLAR 

1*İsteyen ANAFOD üyelerinin 1 fotoğrafı ile katılabileceği üyeler Sergisi. 
(Küratör belirlenecek , katılmak isteyen arkadaşlarımız seçime esas 20 adet fotoğraflarını gönderecekler , Küratörün belirlediği fotoğraflar sergilenecektir.) 
2*Ödüllü fotoğraflar sergisi 
ANAFOD üyelerinin ulusal veya uluslararası yarışmalarda ödül alan fotoğrafları sergilenecektir. (Ödülden anlaşılması gereken Mansiyon dahil 1,2,3 lükler ve Madalyalardır.Özel ödüllerdir. Sergilemeler ödül sayılmazlar.) 
3*ANAFOD üyelerinin hazırlayacakları sunumlar. 
ANAFOD üyelerinin hazırladığı serbest konulu bütün sunumlar sunulacaktır. 
4*ANAFOD üyelerinin hazırlayacakları Maltepe üst başlıklı konulu Maltepe fotoğraf çalışmaları . 
Bu çalışmalar sergi ve sunum şeklinde önerilebilir . 
Gelen proje önerilerine göre sergi biçimi belirlenecektir. 
5*ANAFOD üyelerinin kendi kişisel port folyo sergileri. 
Gelen önerilere göre sergi biçimi belirlenecektir. 
6*Fotoğraf kadrolarının Maltepe üst başlıklı konulu sunum ve sergi projelerine yer verilecektir. 
7*Fotoğraf Günlerinin kendi web sitesi olacaktır bütün etkinlikler burada program olarak yer alacaktır. 
Etkinlik bitim tarihinden itibaren web sitesinde bütün çalışmalara yer verilecektir. 
8*Yaygın olarak dağıtılmak üzere program broşürü yaptırılacaktır. 

BÜTÇE ÇALIŞMASI. 
1*Fotoğraf günlerine Üyeler sergisi ve Ödüllü fotoğraflar sergisi kapsamında katılan tüm fotoğrafçılar ortak giderler için 40.- TL katkı bağışı ödeyeceklerdir. 
İki ayrı sergide de yer alan fotoğrafçılar bu bağışı bir kez yapacaktır. 
Sergi ve sunum ile katılacak fotoğrafçılar 100,- katkı bağışı yapacaklardır.
2*Yer almak istedikleri bölüm için bütçe çalışması yapılacak , maliyetlere kendi payına düşenle katkı verecektir.
 
Örneğin , 
a) 1 fotoğrafla üyeler sergisine katılınılacak , ortak giderler katkı bağışı + baskı ücreti 
b) Ödüllü fotoğraflar sergisine katılınılacak , 3 ödüllü fotoğrafı var , ortak giderler katkı bağışı + 3 fotoğraf baskı ücreti 
c) Sunumla katılınılacak , Ortak giderler katkı bağışı 
d) Maltepe üst başlıklı konulu sergi veya kişisel sergi ile katılınılacak 20 fotoğraf var , ortak giderler katkı bağışı + 20 fotoğraf baskı ücreti. 
vb gibi. 
Kişiler katılımlarını belirleyecek , bütçe çalışması proje yürütmesiyle birlikte yapılacaktır. 

TAKVİM 
Etkinliklerekatılım için son başvuru tarihi ; 31/12/2016
Kesin yapılacak etkinlikler 
*Üyeler ortak sergisi 
*Ödüllü fotoğraflar sergisi 
*Sunumlar 
Diğer etkinliklerle katılacak arkadaşların projelerinin bütçe çalışmasının yapılması ve onaylanması son tarihi 15/01/2017 
Katılım bağışının ödenmesi son tarihi 15/01/2017 
(Katılım bağışı , katılımcının herhangi bir sebepten ötürü katılamaması halinde geri ödenmeyecektir.) 
İşlerin teslim tarihi : 10/4/2017 
Sunum ve sergileme takvimi 1/30/Mayıs/2017 
Sergileme ve Sunum yerleri 
Türkan Saylan Kültür Merkezi 
Maltepe’deki çeşitli Dernekler 
İmpladent 

ANAFOD 

İŞLEYİŞ 
*Katılımların tümü netleştikten sonra , yerel çalışmalarımızda sorun çıkmaması için Maltepe Muhtarları ile bir kahvaltı düzenlenecek ve projemiz kendilerine tanıtılacak , destekleri istenecektir. 
*Proje dosyası detayları ile Kaymakamlığa ve Belediyeye iletilecek , istenirse proje tanıtım sunumu yapılacaktır. 
*Etkinliğe sponsor arayışı için bir ekip kurulmasına çalışılacaktır. 

SUNUMLA KATILIM ŞARTLARI 
Konu : Serbest veya Maltepe Üst başlıklı konulu 
Katılım Şartları : 
Katılımcıdan seçmiş olduğu konuya ilişkin bir fotoğraf sunumu istenmektedir. 
Teknik: Gösterinin toplam süresi en fazla 10 (on) dakika olacaktır. 
Fotoğraf sayısı, gösterinin akış biçimi - hızı, ses - konuşma - müzikli ya da sessiz oluşu gösteriyi hazırlayan veya hazırlayanların kararına bağlıdır. Gösteri, PC formatında, en az 1024x800 piksel çözünürlükte fotoğraflardan oluşacak ve 1 (bir) adet CD veya DVD’ye kaydedilerek teslim edilecektir. 
Ayrıca etkinliğin tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere , gösteriye ait ve kısa kenarı en az 1200 piksel çözünürlükte olan JPEG formatında 300 dpi bir fotoğraf da CD/DVD’lere kaydedilecektir. Katılım: Katılım son katılma tarihi itibariyle ANAFOD'a aidat borçu olmayan Yönetim Kurulu üyeleride dahil tüm üyelere açıktır. 
Tek kişi ve/veya grup çalışması yapılabilir.Grup çalışması yapılması halinde, oluşturulan her grup ayrı bir katılımcı olarak kabul edileceğinden, grup bileşimi katılım süresi boyunca aynı kişilerle devam etmelidir.En fazla bir grup ve bir kişisel çalışmayla katınılabilir. 
Teslim edilen CD/DVD'ler geri verilmeyecek ANAFOD arşivine alınacaktır.
 
KİŞİSEL SERGİ İLE KATILIM ŞARTLARI 
* Önerilen sergi Projesi , yürütme ile birlikte değerlendirilecek ve bütçe çalışması yapılacaktır. 
* Kişisel sergi için sergileme alanında ayrılacak yere uygun fotoğraf ebatları ve sergileme biçimi belirlenecektir. 
*Sergide yer alacak fotoğraf sayısı 20 adeti geçemez. 
Ayrıca etkinliğin tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere , gösteriye ait ve kısa kenarı en az 1200 piksel çözünürlükte olan JPEG formatında 300 dpi bir fotoğraf da CD/DVD’lere kaydedilecektir. Katılım: Katılım son katılma tarihi itibariyle ANAFOD'a aidat borçu olmayan Yönetim Kurulu üyeleride dahil tüm üyelere açıktır. 
Tek kişi ve/veya grup çalışması yapılabilir.Grup çalışması yapılması halinde, oluşturulan her grup ayrı bir katılımcı olarak kabul edileceğinden, grup bileşimi katılım süresi boyunca aynı kişilerle devam etmelidir.En fazla bir grup ve bir kişisel çalışmayla katınılabilir. 

Proje Danışmanı
Baytekin Kara

Proje Sorumlusu 
Zübeyde Öztürk
 
Proje takımı 
Ozan Çağman 
Emine Aksoy 
Coşkun Aydın 
Şafak Hacaloğlu 
Müjgan Yılmaz
Sevinç Doğu Yılmaz
 
 


  • BİZE ULAŞIN

  • Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi Plaj Yolu Sokak No:3/C Maltepe / İstanbul

www.teknovizyon.net/
YukariCik