Ali BALKI9 yıllık bir yoğun bir emeği içeren çalışma ilk defa ANAFOD'da izleyiciler ile buluşacak.

“UZAY ve İNSAN” Proje Tanıtımı ve Söyleşi;
Ali Balkı, Deneysel çalışmalar üzerinden geliştirdiği bu seri çalışmasını “İnsan ve Uzay” ilişkisi üzerinden anlatmaktadır. Bu proje, içinde yaşadığımız sonsuz evrende objeler, mekanlar ve sanat eserleri üzerine yeni görme biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Çalışmalarından örnekler göstererek söyleşisini paylaşacaktır.
Ali Balkı , uzun yıllardır üzerine odaklandığı çalışmalarında görüşlerini bazı başlıklar altında ifade etmiştir.
“ Uzay eski çağlardan beri insanlığın ilgisine hep açık olmuştur. İnanıyorum ki “Uzay ve İnsan” ilişkisi yeni bakış açıları geliştirmemize açık ve yeni ufuklar vermektedir. Bizler yeni çağın yaşam koşullarına, gündelik yaşam koşturmasına kendimizi kaptırmış, nerden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi unutmuş bir hayat yaşıyoruz. Bu sebep ile biricik dünyamızı daha fazla tüketiyor ve hızlıca yok ediyoruz. “
Ürettiklerim ile ” Uzay ve İnsan” ilişkisine bir kapı aralamak istedim. Evrensel değerlerin öne çıktığı, bilinç dünyamıza daha barışçıl katkıda bulunan, gezegenimize saygı duyan, hayal kurmayı ve soru sormayı unutmayan yeni nesillerin yetişmesini umut ediyorum.
“Objeler, yeni bakış açıları ile yeni kimlikler kazanabilirler. Deneysel tasarım, belleğimizde hapsedilmiş tüm görüntüleri yeniden yeni bir obje ve fikir olarak bize sunabilir ”
“ Bakış açısı yeniden tasarımlanmış her obje ve mekan yeniden doğmuş gibidir. Nesneler yeniden tanımlanabilir. Obje ve mekanlar yeniden tanımlama özgürlüklerini tasarımın ana özü olan yaratmaktan alır. Bu sebep ile tasarım yetisini kaybeden her görme ve görüş, zaman içinde yalnız ve kısır kalır. Yalnızlık ve yeniden doğamamak ölümdür” Uzay ve İnsan ilişkisi bu anlamda bizlere yeni fırsatlar vermektedir.
“ Objeler , mimari mekanlar yeni bakış açıları ile yeniden farklı algılar oluşturabilir. Yeni bir şey söyleyebilmenin tek yolu yeni bakış açıları geliştirmektir “
“ Deneysel fotoğrafın tasarım sürecinde sadece yeni elementler ve yeni mekanlar yeterli değildir. Değişimin ve yeni bir algı yaratabilmenin şartı , bir ana fikrinizin olması, bu element ve mekanların tasarımın bütününde bu fikrinize bağlı olarak yeniden planlanması ile sağlanabilir “ İşte uzay bize bu fırsatı vermektedir.

ALİ BALKI-Özgeçmiş

1961 Yılında İstanbul da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi -Tekstil sanatlarından mezun oldu. İFSAK ve FOTOGEN üyesidir.
Ulusal ve uluslararası bir çok sergi , etkinlik ve bienallere katılarak ödüller aldı.
Eserleri kurum arşivlerine ve katoloklarına kabul edildi. Panellere, söyleşilere ve jürilere katılarak amatör fotoğrafın gelişmesini destekledi.
( FIAP patronajı ile Avusturya,Fransa ,Danimarka, Finlandiya, Makedonya’da düzenlenen yarışmalarda 1994-2000 yılları arasında sergilemeler aldı.)
1994 İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ulusal Fotoğraf Yarışması da birincilik aldı.
1993-1997 “Evren sevgisi” projesini hazırladı.İFSAK Fotoğraf günlerinde sundu.
1998 ‘de FIAP ‘ın Danimarkada düzenlenen uluslararası yarışmasın da “ The Golden Best Essay “ ödülünü aldı.
1998 de Türk fotoğrafının en önemli ödüllü projelerinden Şinasi Barutçu Kupasını ile ödüllendirildi.
1999’da Uluslararası Fotoğraf Fedarasyonu - FIAP tarafından verilen AFIAP ünvanı aldı.
1999-2003 yıllarında Fotogen ‘ de 4 yıl yönetim kurulu başkanlığı görevini yaptı.
2000-2004 “Cesur bir dünya için” adlı fotoğraf projesini hazırladı.
2006 yılında Antartist yayıncılıktan retrospektif formatta ilk kitabı yayınlandı.
2004 Japonya , 2008 Slovakya Türk Fotoğraf sanatın tanıtıldığı sergilere katıldı.
2008 -2010 Fotoritim aylık sanal dergisin de “Görünmeyenin Gücü” köşesin de fotoğraf ve sanat üzerine , fotoğraf , deneme , öykü ve şiirlerini yayınladı . İkinci kitabı Fotoritim E- fotoğraf kitapları serisin de sanal olarak yayınlandı.
2011 de Heykeltıraş Mehmet Aksoy Ulusal fotoğraf yarışmasında birincilikle ödüllendirildi. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi –ytufok Fkare fotoğraf festivalinde ve İfsakta “Yaratının ardındaki göz” isimli seminer çalışmasını sundu.
2013 Fotogen 33 İstanbul Sergisinde “ Boğaziçi Köprüsünden Yansımalar” isimli çalışmalarını sundu.
2014-2015 yılında “ Sessiz Işık” isimli fotoğraf projesini hazırladı. Gösteri ve söyleşisini Aksanat-Fotogen, İfsak ve Antalya Artoros Sanat Çalıştayında sundu.
2010- 2019 yılları arasında “ Uzay ve İnsan “ üzerine çalışmalarını sürdürmekte ve aynı projede obje , mimari ve sanat eserleri üzerine görme biçimlerini yeniden sorgulamaktadır.

Sanatçı , kreatif düşüncenin ve deneysel çalışmanın fotoğraf çalışmaların da görsel zenginliği ve düşünce ufkunu genişlettiğini düşünüyor. Ali Balkı sanatçıların taşıdığı sorumluluğu şu sözler ile ifade ediyor. “ Biz sanatçıların bu basmakalıp düzenin dışına çıkıp ,egemen kalıplaşmış imgelerin dışında yeni bir dünya kurmaları gerektiğine inanıyorum .”


  • BİZE ULAŞIN

  • Yukarı Mahalle Çırçır Caddesi Çilek Sokak No:22 Kartal / İstanbul

www.teknovizyon.net/
YukariCik